Email: info@dermastyle.rs

Fiksni telefon: 0114515387       Mobilni telefon: 0628725150

Pratite nas:

DERMATOVENEROLOGIJA

Dermatologija je grana medicine koja se bavi kožom, kao i njenim adneksima noktima i kosom. Jedna trećina populacije boluje od makar jedne dermatološke bolesti, tako čineći dermatološka oboljenja četvrtim najčešćim uzrokom oboljevanja u opštoj populaciji.

Do sada je poznato preko tri hiljade dermatoloških stanja i bolesti, koje se razlikuju po svojoj učestalosti, ozbiljnosti, ali i povezanošću sa drugim sistemima organa.

Dermatološka obojenja mogu da pogode svakog pojedinca, bez obzira na njegovu starosnu ili polnu karakteristiku. Procenjuje se da svaki pojedinac, makar jednom za vreme svog života ispolji neki vid promena na koži.

Iako samo jedan mali procenat dermatoloških bolesti, odlazi na one koje su životno ugrožavajuće, većina dermatoloških bolesti i stanja kože, sa sobom nosi značajnu psihološku opterećenost, upravo zbog čega je neophodno posebnu pažnju posvetiti njihovoj što ranijoj dijagnostici i lečenju.

 

Venerologija je grana medicine, koja se bavi polno prenosivim infekcijama. Ove bolesti postoje od davnina, ali je njihova učestalost u populaciji u ekspanziji sa razvojem društva, ali i sve slobodnijim seksualnim ponašanjem.

Mnoge venerološke infekcije mogu biti asimptomatske, ali kasnije mogu da ostave posledice na plodnost (fertilitet), ali i zdravlje u celosti. Izuzetno je važno raditi i preventivne venerološke preglede, kako bi se u adekvatno vreme otkrile potencijalne bolesti i sprečile komplikacije koje one mogu da izazovu.

Kod veneroloških oboljenja, važno je lečiti i partnera, kako bi se infekcija u celosti kontrolisala, a njene posledice svele na najmanje moguće.

Razgovor o seksualnom ponašanju, kao i obraćanje lekaru kod potencijalnih veneroloških infekcija, je često za mnoge vrlo neprijatno, pa je važno izabrati lekara kome u potpunosti verujete, i sa kim možete da imate punu slobodu da razgovarate i podelite svoje probleme.

Takođe, savetovalište o prevenciji polno prenosivih bolesti je najbolji način za edukaciju, ali i prevenciju nastanka ovih bolesti, kako kod adolescenata, tako i kod odraslih.

opis opis opis

Email: ordinacija@dermastyle.rs

Telefon: +381